Privacybeleid

Privacybeleid

Ingangsdatum: 04 november 2019

De gereformeerde conservatief ("ons", "wij", of "onze") beheert de https://thereformedconservative.org website (hierna "service" genoemd).

Deze pagina informeert u over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonsgegevens wanneer u onze Service gebruikt en de keuzes die u aan die gegevens hebt gekoppeld.

Wij gebruiken uw gegevens om de service te leveren en te verbeteren. Door gebruik te maken van de service stemt u in met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders gedefinieerd in dit privacybeleid, hebben de termen die in dit privacybeleid worden gebruikt dezelfde betekenis als in onze Algemene Voorwaarden, toegankelijk vanaf https://thereformedconservative.org

Definities

 • ServiceService is de https://thereformedconservative.org website van The Reformed Conservative
 • PersoonsgegevensOnder persoonsgegevens: gegevens over een levende persoon die kan worden geïdentificeerd aan de hand van die gegevens (of van die en andere informatie die in ons bezit zijn of waarschijnlijk in ons bezit komen).
 • GebruiksgegevensUsagegegevens zijn gegevens die automatisch worden verzameld door het gebruik van de Service of vanuit de Service-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).
 • CookiesCookies zijn kleine bestanden die op uw apparaat zijn opgeslagen (computer of mobiel apparaat).
 • Verwerkingsverantwoordelijke Voor gegevens: de natuurlijke of rechtspersoon die (alleen of gezamenlijk of gemeenschappelijk met andere personen) bepaalt voor welke doeleinden en op welke wijze persoonsgegevens worden of moeten worden verwerkt.

  Voor het gebruik van dit privacybeleid zijn wij een gegevensbeheerder van uw Persoonsgegevens.

 • Gegevensverwerkers (of serviceproviders)gegevensverwerker (of serviceprovider) betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens de verwerkingsverantwoordelijke verwerkt.

  We kunnen de diensten van verschillende serviceproviders gebruiken om uw gegevens effectiever te verwerken.

 • Betrokkene (of Gebruiker)Betrokkene is een levende persoon die gebruik maakt van onze Service en het onderwerp is van Persoonsgegevens.

Informatieverzameling en -gebruik

Wij verzamelen verschillende soorten informatie voor verschillende doeleinden om onze service aan u te leveren en te verbeteren.

Soorten verzamelde gegevens

Persoonsgegevens

Tijdens het gebruik van onze service, kunnen we u vragen om ons te voorzien van bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie die kan worden gebruikt om contact of u te identificeren ("persoonlijke gegevens"). Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • E-mail adres
 • Cookies en gebruiksgegevens

We kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen met nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die voor u van belang kan zijn. U zich afmelden voor het ontvangen van een of alle van deze berichten van ons door het volgen van de afmeldlink of de instructies in een e-mail die we sturen.

Gebruiksgegevens

We kunnen ook informatie verzamelen over hoe de Service wordt geopend en gebruikt ('Gebruiksgegevens'). Deze gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol-adres van uw computer (bijv. IP-adres), browser type, browserversie, de pagina's van onze dienst die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd besteed aan die pagina's, unieke apparaat identifiers en andere diagnostische gegevens.

Tracking & cookies gegevens

We gebruiken cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën om de activiteiten op onze Service bij te houden en we houden bepaalde informatie bij.

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke id kunnen bevatten. Cookies worden verzonden naar uw browser vanaf een website en opgeslagen op uw apparaat. Andere trackingtechnologieën worden ook gebruikt, zoals beacons, tags en scripts om informatie te verzamelen en bij te houden en om onze Service te verbeteren en te analyseren.

U uw browser instrueren om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verstuurd. Als u echter geen cookies accepteert, u bepaalde gedeelten van onze service niet gebruiken.

Voorbeelden van cookies die we gebruiken:

 • Session cookies. We gebruiken session cookies om onze service te bedienen.
 • Voorkeur cookies. We gebruiken voorKeur cookies om uw voorkeuren en verschillende instellingen te onthouden.
 • Beveiligings cookies. Wij gebruiken veiligheids koekjes voor veiligheidsdoeleinden.

Gebruik van gegevens

De gereformeerde conservatief gebruikt de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:

 • Om onze Service te leveren en te onderhouden
 • Om u te informeren over wijzigingen in onze service
 • Om u te laten deelnemen aan interactieve functies van onze dienst wanneer u ervoor kiest om dit te doen
 • Klantenondersteuning bieden
 • Om analyses of waardevolle informatie te verzamelen, zodat we onze Service kunnen verbeteren
 • Om het gebruik van onze Service te controleren
 • Het detecteren, voorkomen en aanpakken van technische problemen
 • Om u te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden die vergelijkbaar zijn met die welke u al hebt gekocht of gevraagd, tenzij u ervoor hebt gekozen om dergelijke informatie niet te ontvangen

Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Als u afkomstig bent uit de Europese Economische Ruimte (EER), de gereformeerde conservatieve wettelijke basis voor het verzamelen en gebruiken van de persoonlijke informatie beschreven in dit privacybeleid is afhankelijk van de persoonsgegevens die we verzamelen en de specifieke context waarin we deze verzamelen.

De gereformeerde conservatief kan uw persoonsgegevens verwerken omdat:

 • We moeten een contract met u uitvoeren.
 • U hebt ons toestemming gegeven om dit te doen.
 • De verwerking is in ons gerechtvaardigd belang en wordt niet overschreven door uw rechten
 • Om te voldoen aan de wet

Bewaren van gegevens

De Gereformeerde Conservatief bewaart uw Persoonsgegevens slechts zolang als nodig is voor de doeleinden die in dit privacybeleid zijn vastgelegd. We bewaren en gebruiken uw Persoonsgegevens voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we verplicht zijn om uw gegevens te bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleid af te dwingen.

De gereformeerde conservatief zal ook gebruiksgegevens bewaren voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of om de functionaliteit van onze Service te verbeteren, of we zijn wettelijk verplicht om deze gegevens voor langere perioden te bewaren.

Overdracht van gegevens

Uw gegevens, waaronder persoonsgegevens, kunnen worden overgedragen naar – en onderhouden op – computers buiten uw staat, provincie, land of andere overheidsjurisdictie waar de wetgeving inzake gegevensbescherming kan verschillen van die van uw rechtsgebied.

Als u zich buiten de Verenigde Staten bevindt en ervoor kiest om informatie aan ons te verstrekken, houd er dan rekening mee dat we de gegevens, inclusief persoonsgegevens, naar de Verenigde Staten overbrengen en daar verwerken.

Uw toestemming voor dit privacybeleid, gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie vertegenwoordigt uw akkoord met die overdracht.

De Gereformeerde Conservatief zal alle redelijkerwijs noodzakelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld en dat er geen overdracht van uw Persoonsgegevens plaatsvindt naar een organisatie of een land, tenzij er adequate controles zijn, waaronder de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke gegevens.

Openbaarmaking van gegevens

Openbaarmaking voor rechtshandhaving

Onder bepaalde omstandigheden kan de gereformeerde conservatief worden verplicht om uw Persoonsgegevens openbaar te maken indien dit wettelijk verplicht is of in antwoord op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijvoorbeeld een rechtbank of een overheidsinstantie).

Wettelijke vereisten

De gereformeerde conservatief kan uw Persoonsgegevens te goeder trouw openbaar maken in de overtuiging dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Om de rechten of eigendommen van de gereformeerde conservatief te beschermen en te verdedigen
 • Te voorkomen of te onderzoeken mogelijk wangedrag in verband met de dienst
 • Om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de dienst of het publiek te beschermen
 • Ter bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheid

Beveiliging van gegevens

De beveiliging van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode van overdracht via het internet of de methode van elektronische opslag is 100% veilig. Hoewel we streven naar het gebruik van commercieel aanvaardbare middelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we niet garanderen dat de absolute veiligheid.

Uw gegevensbeschermingsrechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Als u inwoner bent van de Europese economische ruimte (EER), hebt u bepaalde gegevensbeschermingsrechten. De Gereformeerde Conservatief streeft ernaar redelijke stappen te ondernemen om u in staat te stellen het gebruik van uw Persoonsgegevens te corrigeren, te wijzigen, te verwijderen of te beperken.

Als u op de hoogte wilt worden gehouden van de persoonsgegevens die wij over u hebben en als u wilt dat deze uit onze systemen worden verwijderd, neem dan contact met ons op.

In bepaalde omstandigheden hebt u de volgende gegevensbeschermingsrechten:

 • Het recht om de informatie die we over u hebben te openen, bij te werken of te verwijderen. Waar mogelijk, u uw Persoonsgegevens rechtstreeks openen, bijwerken of verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens binnen uw accountinstellingensectie. Als u deze acties niet zelf uitvoeren, neem dan contact met ons op om u te helpen.
 • Het recht op rectificatie. U hebt het recht om uw gegevens te laten rectificeren als die informatie onjuist of onvolledig is.
 • Het recht om bezwaar te maken. U heeft het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw Persoonsgegevens.
 • Het recht op beperking. U hebt het recht om te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken.
 • Het recht op dataportabiliteit. U heeft het recht om een kopie te krijgen van de informatie die wij over u hebben in een gestructureerd, machinaal leesbaar en veelgebruikt formaat.
 • Het recht om toestemming in te trekken. U hebt ook het recht om uw toestemming in te trekken op elk moment waar De Gereformeerde Conservatief zich op uw toestemming baseerde om uw persoonlijke gegevens te verwerken.

Houd er rekening mee dat we u kunnen vragen uw identiteit te verifiëren voordat u op dergelijke verzoeken reageert.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een Autoriteit Persoonsgegevens over het verzamelen en gebruiken van uw Persoonsgegevens. Voor meer informatie u contact opnemen met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit in de Europese Economische Ruimte (EER).

Dienstverleners

We kunnen externe bedrijven en individuen in dienst nemen om onze Service ('Service Providers') te faciliteren, de Service namens ons te leveren, servicegerelateerde diensten uit te voeren of ons te helpen bij het analyseren van de manier waarop onze Service wordt gebruikt.

Deze derden hebben alleen toegang tot uw PersoonsGegevens om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht deze niet openbaar te maken of te gebruiken voor andere doeleinden.

Analytics

We kunnen externe serviceproviders gebruiken om het gebruik van onze Service te monitoren en te analyseren.

Links naar andere sites

Onze service kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van derden klikt, wordt u doorverwezen naar de site van die derde partij. Wij raden u ten zeerste aan het privacybeleid van elke site die u bezoekt te bekijken.

We hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van een derde partij sites of diensten.

Privacy van kinderen

Onze service heeft geen betrekking op iemand onder de leeftijd van 18 jaar ("kinderen").

Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van iedereen onder de leeftijd van 18. Als u een ouder of voogd bent en u zich ervan bewust bent dat uw kind ons persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als we ons bewust worden dat we persoonlijke gegevens van kinderen hebben verzameld zonder verificatie van de ouderlijke toestemming, nemen we stappen om die informatie te verwijderen van onze servers.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij kunnen onze Privacy Policy van tijd tot tijd updaten. We zullen u op de hoogte van eventuele wijzigingen door het plaatsen van de nieuwe privacy policy op deze pagina.

We zullen u laten weten via e-mail en/of een prominente mededeling over onze service, voorafgaand aan de verandering steeds effectief en actualiseren van de "ingangsdatum" aan de top van deze privacy policy.

U wordt geadviseerd om dit privacybeleid periodiek te herzien voor eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Contacteer ons

Als u vragen heeft over deze Privacy Policy, neem dan contact met ons op: