Het probleem met kritische race theorie Pt 1

Ik werd genadig gevraagd om dit artikel te schrijven over Critical Race Theory onlangs, en dacht dat het een goed idee om te laten zien hoe gevaarlijk deze theorie is. In het begin moet ik de kritische racetheorie onderscheiden van de kritische theorie van de Frankfurtschool. De eerste komt voort uit een andere reeks vragen over rassendiscriminatie in de Verenigde Staten. De laatste daarentegen komt in Duitsland voort om min of meer een algemene sociale kritiek te leveren. Critical Race Theory ontstaat uit progressieve juridische beurs, met een aantal van de belangrijkste voorstanders zijn Richard Delgado, Jean Stefancic, en Kimberlé Crenshaw. Hoewel sterk beïnvloed door kritische theorie van de Frankfurt School, zoals Delgado toegeeft in zijn werk Critical Race Theory: An Introduction, is het nog steeds anders gezien de culturele situatie en de vragen die het stelt. Namelijk, Hoe begrijpen we rassendiscriminatie vandaag? Ging de burgerrechtenbeweging ver genoeg? Hoe verklaren we de houding van blanken ten opzichte van zwarten vandaag? Hoe kennen we de termen racisme, witte suprematie, wit nationalisme en wit privilege vandaag, en hoe verschilt onze huidige dag van de wederopbouw en jim Crow tijdperken?

Kritische theorie van de Frankfurtschool daarentegen komt in Duitsland voort uit de gedachte van onder andere marxistische economische en sociale theoretici Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Friedrich Pollock. In de eerste plaats, Kritische Theorie streeft naar een sociale theorie geworteld in een filosofische kritiek op de samenleving. Kritische theoretici, dan, proberen om kritiek op de traditionele sociale normen, instellingen, en economische systemen en klassen die bestaan in een bepaalde gemeenschap. Deze theorie probeert uit te leggen waarom de voorspellingen van de klassieke marxisten niet tot bloei kwamen – of lijken te verschijnen. Dat wil zeggen, de kapitalistische naties leken te genieten van meer vrijheid en welvaart, niet verhoogde onderdrukking en slavernij. Een nieuw idee van onderdrukking werd gezocht om aan te tonen hoe kapitalistische samenlevingen worden onderdrukt, immers, vandaar de sociale kritiek als een methode en paradigma.

Deze invloed is in de Amerikaanse academische wereld in het college syllabi die proberen om geschiedenis, literatuur, religie, enz. door middel van lenzen die kritiek op het kapitalisme, het christendom, individualisme, en sociaal conservatisme. Het moet nu duidelijk zijn dat er een verschil is tussen Critical Race Theory en Critical Theory, al is het op geen enkele andere manier dan alleen een kwestie van graad. Critical Race Theory biedt een sociale kritiek door middel van een lens van ras, en in sommige gevallen, geslacht en seksualiteit. Kritische theorie is veel breder in omvang, meestal gebruikt in het kritiseren van de samenleving en het economische systeem in het algemeen.

Voor de rest van dit artikel, zal ik mijn best doen om een kritiek van Critical Race Theory, zoals het is in veel Amerikaanse contexten. En ik zal proberen om mezelf te beperken tot 3 problemen die ik heb met de theorie.

Probleem #1

Citaat uit het boek van Delgado, “Omdat racisme de belangen van zowel witte elites (materieel) als arbeidersklasseblanken (psychisch) bevordert, hebben de grote segmenten van de maatschappij weinig aansporing om he[1]t uit te roeien.” Dit komt van het idee Delgado en Stefancic munt genaamd “rente convergentie” of “material determinism.” In zekere zin maakt het niet uit of men rijk of arm is, maar dat alle blanken per definitie profiteren van een racistisch discriminerend systeem. Omdat dit waar is, zo stelt CRT, moeten alle blanken hun deel doen om dit systeem te ondermijnen en te zien hoe ze ervan profiteren, of ze nu rijk of arm zijn. Een voorbeeld hiervan is te vinden in de Civil Rights Movement. Voor Delgado, het probleem wordt geconfronteerd vandaag is een “zelfgenoegzame, terugglijdende liberalisme vertegenwoordigde de belangrijkste belemmering voor raciale vooruitgang. Vandaag is dat obstakel vervangen door ongebreideld, in-your-face conservatisme dat de taal van Martin Luther King Jr. coöpeert; vindt weinig gebruik voor welzijn, positieve actie, of andere programma’s die van vitaal belang zijn voor de armen en minderheden; en wil de grens militariseren en iedereen Engels laten spreken als bedrijven huilen om werknemers met een vreemde taalvaardigheid.”[2]

Hij bekritiseerde zelfs die conservatieven die zeggen dat we leven in een “post-raciale” samenleving gezien de verkiezing van Barack Obama in 2008, en dat zwarten moeten “stoppen met klagen en oprollen hun mouwen als iemand anders.” Het [3]probleem dat ik heb met deze lijn van denken is dat het lijkt te veronderstellen conservatisme is gelijk aan racisme. Voor CRT, elke ondermijning van welzijn, positieve actie, enz. noodzakelijkerwijs betekent dat we zwarten onteigenen, niet de genadige interpretatie dat we legitieme zorgen hebben over de effectiviteit van dit beleid.

Net als bij de VS. grensbeleid: CRT gaat ervan uit dat de verdediging van de grensbeveiliging verwant is aan een soort angst voor de “andere”. Voor CRT is het niet zo dat we een zeer delicaat sociaal en economisch systeem hebben dat ernstig kan worden aangetast en ondermijnd als we onbeperkte toegang tot de grens hebben en geen doorlichting van migranten die binnenkomen. CRT veronderstelt racisme en verklaart de conservatieve schuldig aan racisme zonder proces. In zekere zin zijn blanken en conservatieven altijd de aansprakelijke partijen omdat ze profiteren van het systeem, en hun politieke activiteit toont dit aan. Het maakt niet uit dat de gemiddelde Joe de Loodgieter is duizenden dollars in de schuld, worstelen om door, en heeft nog niet te profiteren van het welzijn gezien zijn status; maar, omdat hij een witte conservatief is, is hij schuldig door vereniging (herinner de citaat van Delgado hierboven over racisme dat de arbeidersklasseblanken van een psychologisch standpunt vooruitgaat). De overige twee problemen worden in deel 2 behandeld.

Citaten & Referenties

[1]Richard Delgado and Jean Stefancic, Critical Race Theory an Introduction, 2nd ed. (New York: New York University Press, 2017), p. 9.

[2]Delgado en Stefancic, Critical Race Theory, p. 30.

[3]Ibid.

~

De gereformeerde conservatief wil herendeugden herenigen met wetenschappelijke gesprekken. Staand in het grote gereformeerde en conservatieve erfgoed van denkers als Edmund Burke en Abraham Kuyper, proberen we nederig beleefdheid te injecteren in een geïnformeerd gesprek, één artikel tegelijk, om duidelijkheid te brengen uit chaos.

Share This Post